Om Motorsportgymnasiet

MOTORSPORTGYMNASIET erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning Personbilsmekaniker. Inom inriktningen Personbil erbjuder vi en spets mot motorsport.

Vi har ett nära samarbete med svensk bilracing och kan erbjuda praktikplatser i de främsta racingteamen i Sverige. Möjlighet till praktik i team utomlands finns också, t.ex. i Tyskland. Några av teamen vi samarbetar med hittar du här.

Idag går det 92 elever på skolan. Stämningen är familjär och närheten till motorbanan gör att det ofta är liv och rörelse i lokalerna. För dig som saknar behörighet till Fordons- och transportprogrammet erbjuder vi även Introduktionsprogrammet.

Historia om Motorsportgymnasiet

Motorsportgymnasiet startade till viss del redan 1997 vid Värmdö Tekniska Gymnasium i Stockholm, som en inriktning inom Fordonsprogrammet. År 2000 flyttades inriktningen ner till motorbanan i Mantorp och då blev Motorsportgymnasiet en skola på egna ben. Sedan år 2006 ligger Motorsportgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds kommun. Skolan inryms i depåhuset på Scandinavian Raceway, precis vid motorbanan. Under racingsäsongen bjuder lektionssalarna och uppehållsrummet på en fartfylld utsikt över motorbanans start och mål.

Huvudman

Motorsportgymnasiet är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läs mer på www.aprendereskolor.se. Alla verksamheter inom gruppen delar vissa grundläggande värderingar som vi kallar för våra kärnvärden, de presenteras nedan.

MÅNGFALD
Kulturen inom Aprendere skolor är öppen och välkomnande. Vi tror att en mångfald bland både elever och medarbetare vad gäller kön, ålder, sexuell läggning, religion och etnicitet berikar och utvecklar oss både som människor och professionellt.

POTENTIAL
Vi strävar ständigt efter att se till våra elevers individuella behov och vi arbetar för att tillmötesgå dem. Vi vet att varje elev har en inneboende potential som är långt större än eleven själv tror och vi ser det som vårt uppdrag att mejsla fram denna potential. Detsamma gäller oss som medarbetare, att bli sedd och uppskattad för de vi är stärker våra förutsättningar att utvecklas utifrån vår potential.

FLEXIBILITET
Våra verksamheters relativa litenhet möjliggör en flexibilitet som inte finns på samma sätt i större organisationer. Vår storlek gör att beslutsprocesser är snabba, vilket i sin tur möjliggör ett ständigt pågående förbättringsarbete på enheterna. Om något inte fungerar på ett önskvärt sätt är sträckan från problemformulering till åtgärd kort.

GEMENSKAP
Vi ser på varandra som en stor familj. Både elever och medarbetare ska känna sig hemmastadda. Vi ser efter varandra och håller våra dörrar öppna för att uppmuntra till kommunikation och samtal. Vår strävan är alltid att ha en personlig relation med både våra elever och deras vårdnadshavare. Vi har samma strävan i våra relationer till leverantörer och samarbetspartners, samt mellan alla oss som arbetar inom Aprenderegruppen.