Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för elev görs i Schoolsoft.

Sjukanmälan skall ske varje frånvarande dag av vårdnadshavare eller myndig elev.

Klicka här för att komma till Schoolsoft

 

 

Utebliven sjukanmälan.

Om eleven ej sjukanmäls eller om eleven är under 18 år och ringer och sjukanmäler sig själv, får eleven ogiltig frånvaro

Sjukintyg.

Vid längre tids sjukdom kan skolan kräva in ett sjukintyg från läkare för att styrka frånvaron.

Ledighetsansökan.

Ledighetsansökan elever