Elevhälsa

SKOLSKÖTERSKA 

Agneta Stacke, skolsköterska
E-post:  agneta.stacke@motorsportgymnasiet.se
Telefon (expedition): 0371- 177 01

Besökstid: 08:00 -16:30

Tisdag (udda veckor)

Onsdag (jämna veckor)

 

Om du önskar kontakt med Agneta utöver de tider hon är på plats, skicka ett mejl så återkommer hon till dig.

 

KURATOR

Jenny Wikström, kurator
E-post: jenny.wikstrom@motorsportgymnasiet.se

Besökstid:  

Tisdag och Torsdag 08:00 – 14:30

 

Om du önskar kontakt med Jenny utöver de tider hon är på plats, skicka ett mejl så återkommer hon till dig.

 

SPECIALPEDAGOG

 

E-post: 

Telefon (expedition): 0371-17701

 

SKOLLÄKARE

Michael Hanfler, läkare.

Kontaktas genom skolsköterskan.

 

SKOLPSYKOLOG

Johanna Larsson Friberg, psykolog.

Kontaktas genom skolsköterskan.

 

AKUTA ÄRENDEN
Vid akuta olycksfall, kontakta någon i personalen på skolan så hjälper de dig.
Om personal inte finns tillgänglig kontakta räddningstjänst på 112.