Boende

Då Motorsportgymnasiet är en skola med riksintag (vilket innebär att elever från hela Sverige kan söka till oss) flyttar många av våra elever hemifrån för att kunna gå på skolan. Varje elev ansvarar själv för att skaffa boende genom föräldrars/vårdnadshavares försorg. Det går att ansöka om plats på skolans elevboende eller söka boende genom Akka Egendom som har lägenheter att erbjuda i olika områden i Anderstorp. Läs mer om de olika alternativen nedan.

ELEVBOENDE

Från och med höstterminen 2016 erbjuder Motorsportgymnasiet sina elever boende på ett elevboende. Elevboendet ligger centralt på Ågatan 43 inne i Anderstorp. Eleverna bor i eget eller delat rum och har tillgång till fullt utrustat kök och gemensamhetsytor. Boendet kostar 2250 kr/månad. (fr.o.m. augusti 2019)

För att ansöka om plats på boendet, kontakta
Jeanette Lundh, jeanette.lundh@motorsportgymnasiet.se, telefon 0371-177 01 alt. 073-522 74 42 eller Nicklas Svensk, nicklas.svensk@motorsportgymnasiet.se, telefon 073-522 74 30.

AKKA EGENDOM

Bostadsbolaget Akka Egendom har lägenheter att erbjuda på flera områden i Anderstorp. För Motorsportgymnasiets räkning har man framförallt riktat in sig på området Månsgatan som ligger närmast, ca 2 km från skolan. På Månsgatan får eleverna ungdomsrabatt med 500 kr/månad på hyran under hela studietiden på 2:or och 3:or. Lägenheterna hyrs ut med varmhyra och även hushållsel ingår. En tvåa eller trea i området ligger på cirka 4500-6500 kr per månad i hyra.

Information och förmedling sker av Akka Egendom, kontakta dem och tala om att du är elev på Motorsportgymnasiet. Ring dem på 0771-12 00 13 eller besök www.akkaegendom.se.

INACKORDERINGSTILLÄGG FRÅN CSN

Om du flyttar hemifrån för att kunna gå hos oss kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN. På CSN:s hemsida hittar du information om hur du gör för att söka tillägget och hur stort tillägg du har rätt att få. Hur mycket du får i inackorderingstillägg beror på hur långt avståndet är mellan din folkbokföringsadress och Motorsportgymnasiet. Tillägget varierar mellan 1190 – 2350 kr per månad. Läs mer på CSNs hemsida.

Ett räkneexempel:
Två elever delar på en lägenhet som har en hyra på 5000 kr/månad. Båda eleverna har sökt inackorderingstillägg hos CSN och fått beviljat 2350 kr per månad vardera. Dessutom hade eleverna turen att få en lägenhet på Månsgatan, vilket ger dem en ungdomsrabatt på 500 kr per månad.

Hyra: 5000 – 500 = 4500 kr
Inackorderingstillägg totalt: 4700 kr
Totalt: + 200 kr

I det här exemplet bekostas alltså hyran helt och hållet av CSN.

GISLAVEDS KOMMUN

Motorsportgymnasiet ligger i Anderstorp, som är en ort i Gislaveds kommun i Jönköpings län. I såväl Gislaved som Anderstorp finns allt ifrån bio, simhall och gym till ungdomens kulturhus. För mer information om orten och utbud av olika aktiviteter, besök www.gislaved.se

 

Foto: Gislaveds kommun

Foto: Gislaveds kommun

Foto: Gislaveds kommun