"Drömjobbet skulle vara att
få sitta och köra i WRC
för ett fabriksteam"