"Jag bor på skolans elevboende
och det är bra, för då har
man vännerna här också"