Intervju med rektor

Hej Nicklas Svensk, rektor på Motorsportgymnasiet.

Hur länge har du arbetat på Motorsportgymnasiet?

Jag har arbetat på MSG sedan 2008. Alltså 14 år!

Vad innebär det att vara rektor på en skola?

Det innebär att man har ett övergripande ansvar för allt som sker på skolan. Från det ekonomiska ansvaret till att vara en pedagogisk ledare för såväl elever som lärare.

Varför blev du rektor?

Jag tyckte det kändes spännande och utmanande att gå vidare från min gymnasielärartjänst till en rektorstjänst. Som rektor får jag möjlighet att vara med att vidareutveckla en redan fantastisk skola, och göra den ännu bättre. MSG verkar i en mycket spännande bransch, där skolan har kontakter runt om i hela Sverige och Europa.

Vad har du arbetat som innan du blev rektor på Motorsportgymnasiet?

Jag har jobbat som kock där jag slutade som kökschef men gick vidare från det då helgjobb inte längre lockade. Jag bestämde mig för att studera till gymnasielärare. Jag påbörjade min utbildning 2003 och blev färdig 2008. Mina ämnen som gymnasielärare är Historia, Religion och Samhällskunskap.

Vad har elever och personal för slags påverkan på dig och skolan?

MSG:s signum är att vara en öppen och familjär skola där alla oavsett roll på skolan lyssnar och ger synpunkter på förbättringar. För mig som rektor gäller det att verkligen vara lyhörd och öppen för vad både elever och lärare har att säga.

Vad är det bästa med Motorsportgymnasiet och på vilka sätt tror du att skolan särskiljer sig från andra gymnasieskolor?

Bland det bästa är familjekänslan och elevernas engagemang för sin skola. Och deras studiemotivation. Att sedan få följa upp elevernas framgångar i olika racingteam och se att de har förverkligat det de drömde om i årskurs 1, det är riktigt häftigt. Det är även härligt att se personalstyrkans brinnande intresse för eleverna och deras utveckling.   

Hur hjälper skolan de elever som behöver extra stöd?

Vi gör många anpassningar för eleverna. Bland annat har vi utökat lektionstiderna så att eleverna känner att de hinner med sina uppgifter under ordinarie lektionstid. Vi gör individuella anpassningar utifrån elevens behov. Personalen är flexibel och initiativrik för att hitta lösningar för individuella elevers behov.

Har du drivit eller deltagit i något speciellt projekt i skolan?

Jag har deltagit i många projekt under min tid på MSG. Mycket rör de olika häftiga praktiksamarbeten vi har med partners i både Sverige och Europa.

Berätta lite om dig själv…

Bosatt i Uppsala. Är även rektor på en annan skola inom koncernen som heter Kajan friskola.

Tack för intervjun Nicklas!